Έρευνα ειδικοτήτων του Δ.ΙΕΚ Βέροιας για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και επιχειρηματικότητας

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των κατοίκων της Βέροιας σχετικά με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας σε ειδικότητες και δεξιότητες που μπορούν να προσφερθούν από το Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας.

Οι πληροφορίες είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας.

Η συμμετοχή σας είναι κρίσιμη και χρήσιμη.

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal